Programa


Divendres dia 24 - 19.00h
Conferència - Recitació - Poemes del Neiye
Xinès: Anne Hélène Suárez
Català: Cinta Massip
Lloc: La Casa del Llibre - Rambla Catalunya 37

 III - Forum Tai ji quan Qi gong

Obertura de portes / Abertura de puertas - 9.30h

Presentació dels Tallers / Presentación de los talleres: 10.00h


                                   
Tallers Dissabte – Talleres Sábado:

10.45 h - 12.00 h

Qi Gong

Wu qin xi - Els cincs animals del Dr Hua Tuo –  Wu qin xi - Los cinco animales del Dr Hua Tuo -  Instituto Qigong Barcelona.  Núria Leonelli

Yang Sheng dels cincs animals - Yang Sheng de los cinco animales – Instituto Internacional de Qi gong . Jean Luc

Txi-kung dels 5 animals, Aspectes Marcials / Chi - kung de los 5 animales, Aspectos Marciales /  UBK Ki Dojo Catalunya. Jordi  J. Serra
Tai Ji Quan

 Estil Yang -Yong Nian / Estilo Yang – Yong Nian   Tomás Martínez

 Tai chi Zen Cristià - Escola Peter Yang / Tai chi Zen Cristiano -  Escuela Peter Yang . Carles Celma


  
  
 12.15 – 1.45 Taula Rodona : Tui shou – Diverses Visions / Tui Shou – Diversas Visiones: Juanolo Gutiérrez, Luciano Vida , Miguel Angel….

                                
16.00 h - 17.30 h

Qi Gong

  Wu qin xi - Els cincs animals del Dr Hua Tuo –  Wu qin xi - Los cinco animales del Dr Hua Tuo -  Instituto Qigong Barcelona. Núria Leonelli

 Yang Sheng dels cincs animals - Yang Sheng de los cinco animales – Instituto Internacional de Qi gong. Jean Luc

Txi-kung dels 5 animals, Aspectes Marcials / Chi - kung de los 5 animales, Aspectos Marciales /  UBK Ki Dojo Catalunya. Jordi  J. Serra
Tai Ji Quan

Estil Yang  Yong Nian / Estilo Yang – Yong Nia. Tomás Martínez

Tai chi Zen Cristià - Escola Peter Yang / Tai chi zen Cristiano -  Escuela Peter Yang. Carles Celma                                
17.30 h - 19.00 hTai ji quan i Qi gong  consciència del cos i l´energia / Tai ji quan y Qi gong: consciencia del cuerpo y la energia. Ayako Zushi

 Tai ji quan estil Hun Yuan / Tai ji quan Estilo Hun Yuan. Isabel Varandela

Yin Dao – Tao curatiu per dones / Yin Dao – Tao curativo para mujeres. Montse Pujula
(Curs només per dones) - ( Curso solo para mujeres)

Qi gong de la Verticalitat Interior: Salut, energía i moviment / Qi gong de la Verticalidad Interior: Salud, energía y movimiento. Isabel Calpe - Escuela de Qi gong
Obertura de portes / Abertura de puertas - 8.30h
 Tallers Diumenge – Talleres Domingo

9.00 h - 10.15 h

 Tallers – Talleres : Qi Gong – Tai ji quan

Tai ji quan i Qi gong / Tai ji quan y Qi gong

Tai ji quan: Estil Hun Yuan /   Estilo Hun Yuan

Yin Dao – Tao curatiu per les dones  / Yin Dao – Tao curativo para las mujeres

Qi gong de la Verticalitat Interior: Salut, Energia i Moviment / Qi gong de la Verticalidad Interior: Salud, Energía y Movimiento


                                                            Talleres :  10.30 / 11.45                                                                     
Qi Gong

Wu qin xi - Els cincs animals del Dr Hua Tuo  / Wu qin xi - Los cinco animales del Dr Hua Tuo -  Instituto Qigong Barcelona 

Yang Sheng dels cincs animals  / Yang Sheng de los cinco animales – Instituto Internacional de Qi gong

Txi-kung dels 5 animals, Aspectes Marcials / Chi - kung de los 5 animales, Aspectos Marciales /  UBK Ki Dojo Catalunya. Jordi  J. Serra
Tai Ji Quan

Tai ji quan  Estilo Yang – Yong Nian

Tai chi Zen Cristià - Escola Peter Yang -  Tai chi Zen Cristiano - Escuela Peter Yang

Tai ji quan i Taoisme: Estil Wudang / Tai ji quan y Taoismo: Estilo Wudang                                                       12.00 – 14.00
12 .00 – 13.30 - Taula Rodona / Mesa Redonda: Meditació i Tai ji quan / Meditación  y Tai ji quan:  Jordi J. Serra, Jordi Vilà, Carles Celma, Véroníque Piguet…
13.30 – 14.00: Cloenda i Homenatge a Peter Yang /  Cierre y Homenaje a Peter Yang

No hay comentarios:

Publicar un comentario