Tallers / Talleres

Català
III - Fòrum Taiji quan - Qi gong
Barcelona - 2014 - Octubre 25-26


Tallers: Qi gong
Cinc Animals - Wu qin xi

1-  Instituto Qigong Barcelona - Wu qin xi - Els Cincs animals del Dr Hua Tuo:
 "La frontissa que es mou habitualment no s´espenya" deia Hua Tuo, metge taoista del segle II, es va inspirar en les qualitats motrius i comportament dels 5 animals: tigre, cérvol, os, mico i aucell, per crear, amb els seus coneixements de medicina tradicional xinesa i qi gong uns exercicis que imitaven aquests animals i la seva correspondència amb  els 5 òrgans interns i per lo tant en cada esfera funcional física, emocional i mental.
Un aspecte molt sorprenent i al mateix temps lògic de la societat oriental és que els xinesos  de l´antiguitat pagaven una quantitat de diners al metge, sempre i quan estiguessin dins un estat saludable, però quan queien malats deixaven de pagar, ja que no podien treballar. És per aquest motiu que l ´estudi de la prevenció- de les malalties té un gran desenvolupament i prima damunt l ´aspecte de la - curació-. Tot lo contrari del que passa a Occident.
Com Hua Tou predicava amb el seu exemple va viure fins als 102 anys. Avui en dia aquests exercicis son tot un clàssic en la medicina - preventiva- a la Xina.

Imparteix: Núria Leonelli 2-  Instituto Internacional de Qi gong - Yang Sheng dels Cinc Animals:
El Yang sheng dels 5 animals és una sèrie que té el seu origen a Wu Dang, muntanya sagrada taoista( Hubei Xina)
Presentarem una sèrie de 5 animals: tortuga,serpent,grulla,tigre i drac que actuen respectivament damunt els 5 òrgans (ronyo, cor, melsa, fetge ) a més, a través de la pràctica ens permet descobrir i desenvolupar la qualitat de cadascun.
Combinant la respiració i la intenció suau la pràctica insisteix amb l´unitat del saber i el fer 

Imparteix: Jean- Luc 

www.iiqg.com/v1/ 

3- UBK Ki Dojo Catalunya. Txi-kung del 5 animals-Aspectes Marcials: 
El “Joc dels cinc animals” és un conjunt d'exercicis de txi-kung conegut i practicat arreu de la Xina. El doctor Hua Tuo, un metge que va viure al s. II dC, en fou el creador basant-se, igual que diverses escoles de kung fu, en l'observació del caràcter i el capteniment de tigre, cérvol, ós, simi i grua. D'aleshores ençà, el “Joc dels cinc animals” s'ha constituït com una de les formes més populars de DaoYin que els practicants de Tai-txi i Txi-kung han utilitzat regularment per a recuperar-se de malalties greus. D'altra banda, la literatura mèdica xinesa ens ofereix prou documentació sobre els efectes favorables del “Joc dels cinc animals” amb els pacients, raó per la qual actualment se n'ha difós la pràctica als hospitals de tot Xina com a part de tractaments generals. La filosofia del doctor Hua Tuo pel que fa a la salut queda reflectida en aquest famós comentari extret dels Annals dels Tres Regnes on parla sobre la utilitat dels “Cinc animals”. Hi llegim:

           
“El cos de la persona manifesta un desig innat i una necessitat de treballar i d'exercitar-se; tanmateix, cal no forçar-lo fins al màxim. Un cert grau d'activitat farà que l'energia alimentària s'hi reparteixi de manera eficient i que la sang hi flueixi lliurement tot impedint que la malaltia arreli. Així doncs, el cos el podríem comparar a la frontissa d'una porta, la qual, gràcies l'ús, no es rovella mai. És per això que els savis de l'antiguitat practicaven exercicis de Dao Yin, com és ara “L'ós que passeja" o "El mussol que mira enrere" per a guiar el yin i bellugaven la cintura, les extremitats i manipulaven totes les articulacions per a prevenir l'aparició de la vellesa. Tinc un mètode que és una forma de Dao Yin que es diu “El joc dels cinc animals", és a dir, el tigre, el cérvol, l'ós, el simi i l'ocell, que serveix per a eliminar la malaltia i beneficiar les mans i els peus. Quan un pateixi una malaltia, la pràctica  d'aquells "jocs” que siguin pertinents al seu cas fins que comenci a suar, farà que es trobi bé i que la gana augmenti.”

 En aquest taller veurem també alguns lligams entre els exercicis contemporanis i l'estratègia de combat corresponent a cada animal d'acord amb la teoria dels cinc elements i l'I Ching.

Imparteix: Jordi  J. Serra

www.ubk-centre.com/

Tallers Tai xi quan

1- Tai ji quan - Estil Yang - Yong Nian
 Concentració, relaxació i fermesa en el Tai ji qua
Al  igual que els tres tresors de l´ésser humà; jing, qi i shen, no existeix l ´un sense l´altre, així en la pràctica del tai ji quan es important entendre i seguir els tres requisits fonamental de manera constant perquè l´objetiu del tai ji es pugui assolir.

Imparteix: Tomas Martinez
http://www.yongnian-es.org/ 
 

2- Tai Chi Zen Cristià ( Escola Peter Yang )


En la nostra família de tai-txi zen practiquem l’estil Yang B, tramés, aprofundit i experimentat pel mestre Peter Yang.
Es caracteritza per ser uns moviments que dona un paper prioritari a la respiració i a la postura. Els moviments son més lents que en les escoles tradicionals de manera que podem prendre consciència a cada moment de com estem i ens sentim i amb paciència i constància equilibrar-nos a través d’aquesta teràpia que anomenem pneumo-fisio- psico terapia i que juntament amb el exercicis de escalfament, jocs i cançons, ens porta a anar cap endins fins a sentir el batec del cor , el formigueig de la circulació i la respiració íntegra com una vivència sempre nova i meravellosa. 

Imparteix: Carles Celma
http://www.fundaciontai-chi.com/3-Tai Ji Quan i Taoisme: Estil Wudang

Sempre es parla de la relació que hi ha entre el Taijiquan i la filosofia taoista. Moltes vegades, aquesta afirmació no passa de ser un tòpic sense massa fonament, difícilment aplicable a la pràctica quotidiana. Us proposem anar a la recerca de lligams teòrics, tècnics, pràctics i filosòfics entre ambdues maneres de veure la pròpia corporalitat i la seva relació amb el món exterior.

Imparteix: Jordi Vilà
http://taichifigueres.com/

Altres Tallers:

1-Tai ji quan i Qi gong:

                                      
 Tai ji Quan - Qi gong - Consciència del cos i l´Energia
El punt de partida d´aquest taller és el nostre cos tal com està, i des d´aquí prenem consciència del 
" Com estem " comencem la pràctica desbloquejant les tensions, sensibilitzant, obrint el cos i connectant amb l´energia del univers. " Si el cos està obert l´energia de l´univers flueix naturalment"

Imparteix: Ayako Zushi

 2-Tai ji quan - Fundación Hun Yuan:
Treballarem les vuit forces o potències. Combinant les cinc passes amb les vuit potències se formen les Tretze Bases del Tai ji quan. Podem cultivar el Qi i són les predecessores de totes les formes que coneixen actualment com estil. L´objectiu d´aquesta pràctica no és solament marcial sinó també terapèutic. 

Imparteix: Isabel Varandela
 www.hunyuantaichi.com/

3-Yin Dao: Tao Curatiu per les dones:
 
Basat en pràctiques elementals de l´antic sistema taoista, són senzilles i poderoses tècniques per despertar l’energia vital dels òrgans del cos, conduir-la a través dels sistemes energètics, connectar amb els seus recursos interns i aconseguir així, amb facilitat, transformar energia, estats materials...expandir cos, coneixement.. des de i a traves de nostre energia femenina, reconnectat profundament amb ella

El treball del Tao Curatiu realça la consciència  de ser dona, sorprenent-nos al descobrir què ens aporta la connexió amb l ´energia dels ovaris, l’úter, la vagina i els pits, i el viatje  que ens ofereixen. La pràctica desenvolupa l´expressió de la nostra feminitat, al mateix temps ens arrela amb la terra, energia nutritiva, y ens connecta amb l ´energia del cel, energia lluminosa, sent elles dues l ´elixir de la creativitat.
(Curs només per dones)
Imparteix: Montse Pujulà 
 


4- Qi gong de la Verticalitat Interior
Salut, Energia i Moviment. Escola de Qi gong

El Qi Gong de la Verticalitat Interior, Wu Ji Zhan Zhuang Qi gong, es una pràctica molt potent, basada en postures i moviments senzills i harmoniosos, que obrin el cos a la circulació del Qi o energia vital. A través de les postures meditatives i els exercicis dinàmics, el qi s´obri camí per als canal energètics i les diferents capes dels teixits, i les tensions físiques, emocionals i mentals van desapareixent. Com la pràctica, una columna invisible d´energia es forma entre els talons i la fontanela, connectant-nos amb la Terra i el Cel, i construir-se en un primer eix energètic que ens donar estabilitat i confiança interior.

Inspirat en la dobla tradició taoista que es remunta a lao Zi ( Lao Tsé) i en la tradició xinesa del chan ( zen), aquest pràctica ens aporta salut i vitalitat, ens ensenya a retrobar el nostre verdader equilibri, i transformà el dia a dia gràcies a l´atenció plena en l´instant present. Un treball profund amb el nostre cos, ment i esperit.

En el programa, exercicis dinàmics, meditacions, gestos embrionaris, automassatje taoista, etc..

Imparteix: Isabel Calpe


Taules rodones:

1- La pràctica del Tui shou - Diverses visions: Juanolo Gutiérrez, Luciano Vida, Miguel Angel... i altres convidats.

2- Tai ji quan i Meditació: Jordi J. Serra, Carles Celma, Jordi Vilà,Véroníque Piguet...i altres convidats


Castellano

Talleres - III - Fórum Tai ji quan - Qi gong 
Barcelona - 2014- Octubre 25-26


Talleres - Qi gong:
Cinco Animales - Wu qin xi

1-  Instituto Qigong Barcelona: Wu qin Xi - Los 5 animales del Dr. Hua Tuo.
"Bisagra que se mueve con frecuencia  no se estropea", decía Hua Tuo,médico taoísta del siglo II, que se inspiró en las cualidades motrices y en el comportamiento de los 5 animales:el tigre,el ciervo,el oso, el mono y el pájaro para crear en base a sus conocimientos de Medicina China y Qi gong una serie de ejercicios que se imitan a estos animales y se corresponden a los 5 órganos internos y por tanto a cada esfera funcional física, emocional y mental.
Un aspecto muy sorprendente a la vez que lógico de la sociedad oriental es que los chinos de la antigüedad abonaban una cuota al médico,siempre y cuando se mantuvieran en un estado saludable,sin embrago en el momento que caían enfermos dejaban de pagarle dado que ya no podían trabajar.Es por este motivo que el estudio sobre la - prevención- de enfermedades alcanza un gran desarrollo y prima sobre el aspecto de - curación- . Sucede todo lo contrario en Occidente.
Como el Dr Hua Tuo predicaba con el ejemplo vivió hasta los 102 años. Hoy en día estos ejercicios son todo un clásico en la medicina - preventiva- de China.

Imparte: Núria Leonelli

www.institutoqigong.com

  2- Instituto Internacional de Qigong: Yang sheng de   los  5  Animales. 
  El yang sheng de los 5 animales es una serie que tiene su origen en Wu Dang, montaña sagrada taoísta, ( Hubei, China)
Presentaremos una serie de 5 animales, tortuga,serpiente,grulla,tigre y dragón que actúan respectivamente sobre nuestros 5 órganos ( Riñón,Corazón,Bazo,Pulmón, Hígado),además, a través de la práctica nos permite descubrir y desarrollar la cualidad de cada uno de ellos.
Combinando la respiración y la intención suave la práctica insiste en la unidad del saber y el hacer.

Imparte: Jean Luc

www.iiqg.com/v1/ 

3-  UBK Ki Dojo Catalunya- Chi- Kung de los 5 Animales- Aspectos Marciales.
 
 El “ Juego de los cinco animales “ es un conjunto de ejercicios de qi gong conocido y practicado  en toda China. El doctor Hua Tuo, un médico que vivió en el siglo II dC, fue el creador basándose, al igual que diversas escuelas de Kung –fu, en la observación del carácter  y comportamiento del tigre, ciervo, osos, mono y la grulla. Desde entonces el “ Juego de los cinco animales” se ha constituido como una de las formas más populares de daoyin, que los practicantes de tai ji  y qi gong han utilizado regularmente para recuperarse de enfermedades graves. De otro lado, la literatura médica china ofrece bastante documentación sobre los efectos favorables del “Juego de los cinco animales “ con los pacientes, razón por la cual, actualmente se ha difundido su práctica en los hospitales de toda China, como parte de los tratamientos generales. La filosofía del doctor Hua Tuo, referente a la salud queda reflejada en este famoso comentario extraído de los “Anales de los tres reinos “ dónde se habla de la utilidad de los  “Cinco animales “. Leemos

 “ el cuerpo de la persona manifiesta un deseo innato y una necesitad de trabajar y ejercitarse, sin forzar hasta el máximo. Un cierto grado de actividad facilita que la energía alimentaria se reparta de forma eficiente y  la sangre fluya libremente impidiendo que la enfermedad se enraíce. Así pues, se podría comparar el cuerpo a una bisagra de una puerta, la cual, gracias a su empleo, no se oxida nunca. Es por esto que los sabios de la antigüedad practicaban ejercicios de daoyin, como el oso que pasea o el búho que mira atrás, para guiar el yin  y movían la cintura, las extremidades y manipulaban totas las articulaciones para prevenir la aparición de la vejez. Tengo un método que es una forma de daoyin que se llama: “El juego de los cinco animales” es decir, el tigre, el ciervo, el oso, el mono y el pájaro, que sirven para eliminar la enfermedad y beneficiar las manos y los pies. Cuando se padece una enfermedad, la práctica de aquellos “ juegos “ el que sea pertinente en cada caso, hasta que se empiece a sudar, hará que se encuentre mejor y el hambre aumente “

En este taller se vera también algunas relaciones entre los ejercicios contemporáneos y la estrategia de combate correspondiente de cada animal con relación a la teoría de los cinco elementos y el I Ching.
Imparte: Jordi  J. Serra

www.ubk-centre.com/

Talleres Tai ji quan

1-Tai ji quan - Estilo Yang - Yong Nian

Concentración, Relajación y Firmeza en el Taijiquan
Al igual que los tres tesoros del ser humano, Jing, Qi y Shen, no existen el uno sin el otro, así  en la práctica del Taijiquan es importante entender y seguir los tres requisitos fundamentales de forma constante para que el objetivo del Taiji sea logrado. 

Imparte: Tomas Martinez 
http://www.yongnian-es.org/

2-Tai Chi  Zen Cristiano

En nuestra familia de tai chi zen practicamos el estilo Yang B, transmitido, profundizado y experimentado por el maestro Peter Yang.
Se caracteriza por ser unos movimientos que dan un papel prioritario a la respiración y a la postura.Los movimientos son más lentos que en las escuelas tradicionales de manera que podemos tomar conciencia en cada momento de como estamos, nos sentimos, y con una paciencia y constancia equilibrarnos a través de esta terapia que denominamos pneumo-fisio-psicoterapia, juntamente con los ejercicios de calentamiento, juegos y canciones, nos dirige hacia el interior para sentir el batido del corazón, el hormigueo de la circulación y la respiración integra con una vivencia siempre nueva y maravillosa.

Imparte: Carles Celma

 3- Tai ji quan y Taoismo: Estilo Wudang

Siempre se habla de la relación que existe entre el Taijiquan y la filosofía taoísta. A menudo, esta afirmación no pasa de ser un tópico sin demasiado fundamento, difícilmente aplicable a la práctica cotidiana. Os proponemos ir en busca de conexiones teóricas, técnicas, prácticas y filosóficas entre ambas maneras de ver la propia corporalidad y su conexión con el mundo exterior.


Imparte: Jordi Vilà

http://taichifigueres.com/

 Otros Talleres:

1- Tai Ji Quan, Qi Gong - Conciencia del cuerpo y Energía:

El punto de partida de este taller es nuestro cuerpo tal como está, y desde ahí tomamos conciencia de "Cómo estamos"  comenzamos la práctica desbloqueando las tensiones, sensibilizando, abriendo el cuerpo y conectando con la energía del universo.   " Si el cuerpo está abierto la energía del universo fluye naturalmente".

Imparte: Ayako Zushi
www.taichi-bodhisattva.net/


 2-Tai ji quan - Fundación Hun Yuan:
Trabajaremos las ocho fuerzas o potencias.Al combinarse los cinco pasos con las ocho potencias se forman las Trece Bases del Taijiquan. Podemos cultivar el Qi y son las predecesoras de todas las formas conocidas hoy como estilos.El objetivo de esta práctica no es sólo marcial sino también terapéutico.

Imparte: Isabel Varandela 
www.hunyuantaichi.com/ 

3- YinTao - Tao Curativo para mujeres:

Basado en prácticas elementales del antiguo sistema Taoísta, son sencillas y poderosas técnicas para despertar la energía vital de los órganos del cuerpo, conducirla a través de los sistemas energéticos, conectar con sus recursos internos y lograr así, con facilidad, transformar energía, estados, materia... expandir cuerpos, conocimiento... desde y a través de nuestra energía femenina, reconectando profundamente con ella.
El trabajo del Tao Curativo realza la conciencia de ser mujer, sorprendiéndonos al descubrir qué nos aporta la conexión con la energía de los ovarios, el útero, la vagina y los pechos, y el viaje a través que nos ofrecen. Su práctica  desarrolla la expresión de nuestra feminidad, al mismo tiempo que nos enraíza en la tierra, energía nutritiva, y nos conecta con la energía del cielo, energía luminosa, siendo ambas el elixir de la creatividad. 
(Curso para mujeres)
        
4-  EL Qi Gong de la Verticalidad Interior.
     Salud, Energía y Movimiento. Escuela de Qi gong


El Qi Gong de la Verticalidad Interior, Wu Ji Zhan Zhuang Qi Gong, es una práctica muy potente, basada en posturas y movimientos sencillos y armoniosos, que abren nuestro cuerpo a la circulación del Qi o energía vital.A través de las posturas meditativas y los ejercicios dinámicos, el Qi se abre camino por los canales energéticos y las distintas capas de los tejidos, y las tensiones físicas, emocionales y mentales van desapareciendo. Con la práctica, una columna invisible de energía se forma entre los talones y la fontanela, conectándonos con la Tierra y el Cielo, y constituyéndose en un primer eje energético que nos aporta estabilidad y confianza interior.Inspirado en la doble tradición taoísta que remonta a Lao Zi (Lao Tsé) y en la tradición china chan (zen), esta práctica nos aporta salud y vitalidad, nos enseña a reencontrar nuestro verdadero equilibrio, y transforma el día a día gracias a la atención plena en el instante presente. Un trabajo profundo sobre nuestro cuerpo, mente y espíritu.

Imparte: Isabel Calpe


En el programa, ejercicios dinámicos, meditaciones, gestos embrionarios, automasajes taoístas, etc.

Escuela de Qi Gong Isabel Calpe

http://qigongisabelcalpe.wordpress.com/
   

 Mesas Redondas:

1- La practica del Tuishou
Ponentes: Juanolo Gutiérrez, Luciano Vida, Miguel Angel....y otros invitados
2- Tai ji quan y Meditación
Ponentes: Jordi J. Serra, Jordi Vilà, Carles Celma, Véroníque...y otros invitados

No hay comentarios:

Publicar un comentario